Aktualizováno
14. 01. 2024
16:00
© Vojtěch Měchura
Propozice ke stažení ve formátu pdf
Druh soutěže: Soutěž jednotlivců ve střelbě ze vzduchových zbraní zařazená do kategorie „2“. Soutěž je zároveň vyhlášena jako Mistrovství Středočeského kraje ve všech disciplínách
Pořadatel: ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub 0175 Benešov ve spolupráci se Středočeským krajským sdružením ČSS
Místo konání: Benešov u Prahy, Sportovní hala Gymnázia Benešov
Datum konání: 13. ledna 2024 - sobota 14. ledna 2024 - neděle
Disciplíny a kategorie
1. VzPu 30 vleže s oporou
2. VzPu 30 vleže do 12 let
3. VzPu 30 vleže do 14 let
4. VzPu 40 dorost
5. VzPu 60 ženy, juniorky
6. VzPu 60 muži, junioři
1. VzPi 40 dorost
2. VzPi 60 ženy, juniorky
3. VzPi 60 muži, junioři
Čestný ředitel
soutěže:
Ing. Jaroslav Hlavnička, starosta města Benešova
Ředitel soutěže Ing. Jiří Měchura
Zástupce Střed.KS ČSS Videcký Jan
Hlavní
rozhodčí:
Petr Parbus, rozhodčí A 0146
PHK: Milan Suntych, rozhodčí A 1442
Rozhodčí střeliště: Deleguje SSK Benešov
Doklady: Závodník je povinen při prezentaci předložit platný průkaz ČSS s registrační vložkou nebo platný průkaz AVZO, neplatí pro kategorie VzPu 30 vleže s oporou
Startovné:

VzPu 30 vleže: 150 Kč
Ostatní: 250 Kč

Protesty: Podávají se podle PSS se vkladem 500 Kč do rukou hlavního rozhodčího
Časový rozvrh:

Prezence VzPu vleže (sobota)
(VzPu vleže se střílí v 1.-4. směně )

Prezence VzPu vstoje (sobota)

Začátek 1. směny VzPu vstoje (sobota)


Prezence VzPi (neděle)

Začátek 1. směny VzPi (neděle)

8:00 - 10:00
9:00-

11:00 - 12:30

12:00


8:00 - 10:00

9:00

Další směna začíná vždy 15 minut po ukončení předchozí směny.
Časový průběh a startovní listiny budou vyvěšeny na internetové adrese https://poharbenesova.meco.cz od 10. 1. 2024
Vyhlášení výsledků do 30 minut po ukončení kategorie. Uvedený čas je čas nástupu na stanoviště.
Přihlášky:

Nejpozději do 7.1.2024 telefonicky na číslech 604 954 483; písemně na adrese: Mgr. Karel Chmel, Hůrka 1030, Kralupy, 278 01; e-mailem na adrese karel@chmel.org,
přes internet http://poharbenesova.meco.cz

Technické
ustanovení:
Střílí se na elektronické terče InBand min. 26 stavů dle pravidel sportovní střelby a těchto propozic. Případná změna propozic je vyhrazena pořadateli. Při menší účasti závodníků než 5 se kategorie mohou slučovat.
Hospodářské
ustanovení:
Závodníci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílající organizace. Zbraně a střelivo vlastní.
Pojištění: Členové ČSS jsou pojištěni v úrazové pojistce sportovců pojistkou ČOV u VZP č.1310000010.
Různé:

Vstup do sálu pouze po přezutí!
V prostorách haly je přísný zákaz kouření!
Lékařská pohotovost: Nemocnice Benešov - 317 756 111
Občerstvení zajištěno.
Závodník střílející VzPu 30 bez opory, nemůže střílet VzPu 30 s oporou

Popis cesty: Popis cesty: Sportovní hala se nachází v areálu Gymnázia, Husova 470, vchod za rohem z ulice Jiráskova (více viz mapa). Možnost bezplatného parkování v ul. Táborská (areál bývalých kasáren).
Ostatní ustanovení
ustanovení
Výsledkové listiny budou k dispozici na místě při vyhlášení výsledků a na adrese https://poharbenesova.meco.cz
Vítězové minulého ročníku:

VzPu 30 s oporou

Hobza Jiří

Mladá Boleslav

303 b.

VzPu 30 do 12 ti let

Gebauer Adam

Olymp Ostrava

313,9 b.

VzPu 30 do 14 ti let

Haluška Ondřej

Manušice

314,4 b.

VzPu 40 Dorost

Vašků Kateřina

LOYD

406,1 b.

VzPu 60 Ž, Jky

Müllerová M.

Sezemice

620,9 b.

VzPu 60 M, J

Kupec Ondřej

Dukla Plzeň

619,6 b.

VzPi 40 D

Lukeš Kryštof

Duel Praha

357 b.

VzPi 60 Ž, Jky

Dědová Alžběta

SSK Benešov

554 b.

VzPi 60 M, J

Světlík Pavel

Dukla Plzeň

571 b.