Aktualizováno
13.1.2019
15:00
© Vojtěch Měchura
Propozice ke stažení ve formátu pdf
Druh soutěže: Soutěž jednotlivců ve střelbě ze vzduchových zbraní zařazená do kategorie „2“. Soutěž je zároveň vyhlášena jako Mistrovství Středočeského v disciplínách VzPu 30 a VzPu s oporou.
Pořadatel: ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub 0175 Benešov
Datum konání: 12. ledna 2019 - sobota 13. ledna 2019 - neděle
Místo konání: Benešov u Prahy, hala BIOS
Disciplíny a kategorie

1. VzPu 20 vleže s oporou
2. VzPu 30 vleže do 12 let
3. VzPu 30 vleže do 14 let
4. VzPu 40 dorost
5. VzPu 60 ženy, juniorky
6. VzPu 60 muři, junioři

1. VzPi 40 dorost
2. VzPi 60 ženy, juniorky
3. VzPi 60 muži, junioři
Čestný ředitel
soutěže:
Ing. Jaroslav Hlavnička, starosta města Benešova
Ředitel soutěže Ing. Jiří Měchura
Zástupce Střed.KS ČSS Videcký Jan
Hlavní
rozhodčí:
Petr Parbus, rozhodčí A 0146
PHK: Milan Suntych, rozhodčí B 1442
Rozhodčí střeliště: Deleguje SSK Benešov
Doklady: Závodník je povinen při prezentaci předložit platný průkaz
ČSS s registrační vložkou nebo platný průkaz AVZO,
neplatí pro kategorie VzPu 20 vleže s oporou
Startovné:

VzPu 20: 70Kč
VzPu 30, VzPu 40 Dorost, VzPi 40 Dorost: 120Kč
Ostatní: 150Kč

Protesty: Podávají se podle PSS se vkladem 500 Kč do rukou hlavního rozhodčího
Časový rozvrh:

Prezence VzPu vleže (sobota)
(VzPu vleže se střílí v 1.-3. směně )

Prezence VzPu vstoje (sobota)

Začátek 1. směny VzPu vstoje (sobota)


Prezence VzPi (neděle)

Začátek 1. směny VzPi (neděle)

Další směna začíná vždy 15 minut po ukončení předchozí směny.

8:00 - 9:30
9:00-

11:00 - 12:30

12:00


9:00 - 11:00

10:00

Další směna začíná vždy 15 minut po ukončení předchozí směny. Vyhlášení výsledků do 30 minut po ukončení kategorie. Uvedený čas je čas nástupu na stanoviště.
Přihlášky:

telefonicky na číslech  604 954 483
písemně na adrese: Mgr. Karel Chmel, Hůrka 1030, Kralupy, 278 01
e-mailem na adrese karel@chmel.org,
přes internet http://poharbenesova.meco.cz

Technické
ustanovení:
Střílí se na terčové pásy po jedné ráně do soutěžního terče pro VzPu a po dvou ranách do soutěžního terče pro VzPi dle pravidel sportovní střelby a těchto propozic, VzPu se bude hodnotit na desetiny bodu. Případná změna propozic je vyhrazena pořadateli. Při menší účasti závodníků než 5 se kategorie mohou slučovat.
Hospodářské
ustanovení:
Závodníci startují na vlastní náklady nebo na náklady
vysílající organizace. Zbraně a střelivo vlastní.
Pojištění: Členové ČSS jsou pojištěni v úrazové pojistce sportovců pojistkou ČOV u VZP č.1310000010.
Různé:

Vstup do sálu pouze po přezutí!
V prostorách haly je přísný zákaz kouření!
Lékařská pohotovost : Nemocnice Benešov - 317 756 111
Občerstvení zajištěno.
Závodník střílející VzPu 30, nemůže střílet VzPu 20

Ostatní
ustanovení
Výsledkové listiny budou k dispozici na místě při vyhlášení výsledků a na adrese http://poharbenesova.meco.cz
Popis cesty: Hala BIOS se nachází v areálu Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy(více viz mapa)
Vítězové minulého ročníku:

VzPu 20 s oporou

Riter Vilém F.

Brandýs

200,9 b.

VzPu 30 do 12 ti let    

Novotná Tereza

DDM Kolín

312,1 b.

VzPu 30 do 14 ti let    

Kopicová Ema

Stromovka ČB

318,6 b.

VzPu 40 Sloučená

Neumanová Bar.

DDM Kolín

409,6 b.

VzPu 60 M, J

Nepejchal Filip

Olymp Plzeň

624,6 b.

VzPi 40 D

Zoubková M.

Duel Praha

339 b.

VzPi 40 Ž, Jky       

Jonáková Šárka

Dukla Plzeň

367 b.

VzPi 60 M, J               

Trnka Tomáš

Duel Praha

568 b.