Aktualizováno
12.1.2020
15:15
© Vojtěch Měchura
Propozice ke stažení ve formátu pdf
Předběžné startovní listiny - Pohar BN 2020
Druh soutěže: Soutěž jednotlivců ve střelbě ze vzduchových zbraní zařazená do kategorie „2“. Soutěž je zároveň vyhlášena jako Mistrovství Středočeského kraje ve všech disciplínách.
Pořadatel: ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub 0175 Benešov ve spolupráci se Středočeským krajským sdružením ČSS
Datum konání: 11. ledna 2020 - sobota 12. ledna 2020 - neděle
Místo konání: Benešov u Prahy, hala BIOS
Disciplíny a kategorie

1. VzPu 30 vleže s oporou
2. VzPu 30 vleže do 12 let
3. VzPu 30 vleže do 14 let
4. VzPu 40 dorost
5. VzPu 60 ženy, juniorky
6. VzPu 60 muži, junioři

1. VzPi 40 dorost
2. VzPi 60 ženy, juniorky
3. VzPi 60 muži, junioři
Čestný ředitel
soutěže:
Ing. Jaroslav Hlavnička, starosta města Benešova
Ředitel soutěže Ing. Jiří Měchura
Zástupce Střed.KS ČSS Videcký Jan
Hlavní
rozhodčí:
Petr Parbus, rozhodčí A 0146
PHK: Milan Suntych, rozhodčí B 1442
Rozhodčí střeliště: Deleguje SSK Benešov
Doklady: Závodník je povinen při prezentaci předložit platný průkaz
ČSS s registrační vložkou nebo platný průkaz AVZO,
neplatí pro kategorie VzPu 20 vleže s oporou
Startovné:

VzPu 30 vleže s oporou: 80Kč
VzPu 30, VzPu 40 Dorost, VzPi 40 Dorost: 120Kč
Ostatní: 150Kč

Protesty: Podávají se podle PSS se vkladem 500 Kč do rukou hlavního rozhodčího
Časový rozvrh:

Prezence VzPu vleže (sobota)
(VzPu vleže se střílí v 1.-3. směně )

Prezence VzPu vstoje (sobota)

Začátek 1. směny VzPu vstoje (sobota)


Prezence VzPi (neděle)

Začátek 1. směny VzPi (neděle)

Další směna začíná vždy 15 minut po ukončení předchozí směny.

8:00 - 10:00
9:00-

11:00 - 12:30

12:00


9:00 - 11:00

10:00

Další směna začíná vždy 15 minut po ukončení předchozí směny. Vyhlášení výsledků do 30 minut po ukončení kategorie. Uvedený čas je čas nástupu na stanoviště.
Přihlášky:

telefonicky na číslech  604 954 483; písemně na adrese: Mgr. Karel Chmel, Hůrka 1030, Kralupy, 278 01; e-mailem na adrese karel@chmel.org,
přes internet http://poharbenesova.meco.cz

Technické
ustanovení:
Střílí se na terčové pásy po jedné ráně do soutěžního terče pro VzPu a po dvou ranách do soutěžního terče pro VzPi dle pravidel sportovní střelby a těchto propozic, VzPu se bude hodnotit na desetiny bodu. Případná změna propozic je vyhrazena pořadateli. Při menší účasti závodníků než 5 se kategorie mohou slučovat.
Hospodářské
ustanovení:
Závodníci startují na vlastní náklady nebo na náklady
vysílající organizace. Zbraně a střelivo vlastní.
Pojištění: Členové ČSS jsou pojištěni v úrazové pojistce sportovců pojistkou ČOV u VZP č.1310000010.
Různé:

Vstup do sálu pouze po přezutí!
V prostorách haly je přísný zákaz kouření!
Lékařská pohotovost : Nemocnice Benešov - 317 756 111
Občerstvení zajištěno.
Závodník střílející VzPu 30 bez opory, nemůže střílet VzPu 30 s oporou

Ostatní
ustanovení
Výsledkové listiny budou k dispozici na místě při vyhlášení výsledků a na adrese http://poharbenesova.meco.cz
Popis cesty: Hala BIOS se nachází v areálu Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy(více viz mapa)
Vítězové minulého ročníku:

VzPu 20 s oporou

Bezouška Robin

Brandýs

206,8 b.

VzPu 30 do 12 ti let    

Strnadová Sára

Vlašim

311,0 b.

VzPu 30 do 14 ti let    

Novotná Tereza

DDM Kolín

318,0 b.

VzPu 40 Dorost

Dubská Barbora

LOYD

403,2 b.

VzPu 60 Ž, Jky

Vlčková Mich.

Horní Cerekv

607,8 b.

VzPu 60 M, J

Břichňáč Václav

LOYD

602,1 b.

VzPi 40 D

Novotný Michal

Kolín

360 b.

VzPi 60 Ž, Jky       

Červenková R.

Duel Praha

563 b.

VzPi 60 M, J               

Trnka Tomáš

Duel Praha

554 b.