Aktualizováno
14.1.2017
16:03
© Vojtěch Měchura
Propozice ke stažení ve formátu pdf
Druh soutěže: Soutěž jednotlivců ve střelbě ze vzduchových zbraní zařazená do kategorie „2“.
Soutěž je zároveň vyhlášena jako Mistrovství Středočeského kraje ve všech disciplínách vzduchových zbraní.
Pořadatel: ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub 0175 Benešov ve spolupráci se Středočeským krajským sdružením ČSS
Datum konání: 14. ledna 2017 - sobota 15. ledna 2017 - neděle
Místo konání: Benešov u Prahy, hala BIOS
Disciplíny a kategorie

1. VzPu 20 vleže s oporou
2. VzPu 30 vleže do 12 let
3. VzPu 30 vleže do 14 let
4. VzPu 40 dorost
5. VzPu 40 ženy, juniorky
6. VzPu 60 muři, junioři

1. VzPi 40 dorost
2. VzPi 40 ženy, juniorky
3. VzPi 60 muži, junioři
Čestný ředitel
soutěže:
Ing. Petr Hostek, MBA, starosta města Benešova
ředitel
soutěže
Ing. Jiří Měchura
Hlavní
rozhodčí:
Petr Parbus, rozhodčí A 0146
PHK: Milan Suntych, rozhodčí B 1442
Rozhodčí střeliště: Deleguje SSK Benešov
Zástupce Střed. KS ČSS Videcký Jan
Doklady: Závodník je povinen při prezentaci předložit platný průkaz
ČSS s registrační vložkou nebo platný průkaz AVZO,
neplatí pro kategorie VzPu 20 vleže s oporou
Startovné:

VzPu 20: 60Kč
VzPu 30, VzPu 40 Dorost, VzPi 40 Dorost: 110Kč
Ostatní: 130Kč

Protesty: Podávají se podle PSS se vkladem 500 Kč do rukou hlavního rozhodčího
Časový rozvrh:

Prezence VzPu vleže
(VzPu vleže se střílí v 1.-3. směně )

Prezence VzPu vstoje

Prezence VzPi

Začátek 1. směny VzPu vstoje (sobota)

Začátek 1. směny VzPi (neděle)

Další směna začíná vždy 15 minut po ukončení předchozí směny.

8:00 - 9:30
9:00-

11:00 - 13:00

9:00 - 11:00

cca 11:30

10:00

Vyhlášení výsledků do 30 minut po ukončení kategorie.
Uvedený čas je čas nástupu na stanoviště.
Přihlášky:

telefonicky na číslech  604 954 483
písemně na adrese: Mgr. Karel Chmel, Hůrka 1030, Kralupy, 278 01
e-mailem na adrese kchmel@karneval.cz,
přes internet http://poharbenesova.meco.cz

Technické
ustanovení:
Střílí se na terčové pásy po jedné ráně do soutěžního terče pro VzPu a po dvou ranách do soutěžního terče pro VzPi dle pravidel sportovní střelby a těchto propozic, VzPu vstoje se bude hodnotit na desetiny bodu. Případná změna propozic je vyhrazena pořadateli.
Při menší účasti závodníků než 5 se kategorie mohou slučovat.
Hospodářské
ustanovení:
Závodníci startují na vlastní náklady nebo na náklady
vysílající organizace. Zbraně a střelivo vlastní.
Pojištění: Členové ČSS jsou pojištěni v úrazové pojistce sportovců pojistkou ČOV u VZP č.1310000010.
Různé:

Vstup do sálu pouze po přezutí!
V prostorách haly je přísný zákaz kouření!
Lékařská pohotovost : Nemocnice Benešov - 317 756 111
Občerstvení zajištěno.
Závodník střílející VzPu 30, nemůže střílet VzPu 20

Ostatní
ustanovení
Výsledkové listiny budou k dispozici na místě při vyhlášení výsledků a na adrese http://poharbenesova.meco.cz
Popis cesty: Hala BIOS se nachází v areálu Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy(více viz mapa)
Vítězové minulého ročníku:

VzPu 20 s oporou

Kalivoda Matěj

Brandýs

193 b.

VzPu 30 do 12 ti let    

Kubrová Anna

Ruprechtice

299 b.

VzPu 30 do 14 ti let    

Goldšmíd Ondřej

Brandýs

300 b.

VzPu 40 D

Kimáková Kateřina

Ruprechtice

404,0 b.

VzPu 40 Ž, Jky      

Jechová Marie

Poděbrady

402,0 b.

VzPu 60 M, J

Šír Martin

Přezletice

604,0 b.

VzPi 40 D

Šilhová Alena

SSK Benešov

362 b.

VzPi 40 Ž, Jky       

Neumannová D.

Kolín

355 b.

VzPi 60 M, J               

Barabashev P.

DDM Praha

568 b.